content top

התחדשות עירונית בעיר לוד מתחם נימרוב

התחדשות עירונית בעיר לוד מתחם נימרוב

במתחם נימרוב יש לחברת עמידר רוב בדירות מסיבה זו נבחר המתחם לשמש כמודל להתחדשות עירונית דווקא במקטע הכולל דיור ציבורי. לאחר עבודת רקע רבה הקים גלעד בשיתוף עם משרד קרבלניק קיסר את משרד "עירוניות – התחדשות עירונית מקיימת". המשרד המשותף מקדם את תכנון פרויקט  נימרוב ופרוקיטי התחדשות עירונית נוספים     מבט אל המתחם ממעוף...

קרא עוד...

תוכניות בינוי פינוי

תוכניות בינוי פינוי

כחלק מהמאמץ הלאומי להורדת מחירי הדיור משתלב המשרד בתכניות התחדשות עירונית בהמשך לחזון של קיימות מתאים שבנייה חדשה תבוצע במתחמים הדורשים התחדשות תוך חיזוק מרכז העיר הקיים,חידוש מערכות התשתית הקיימות במקום יציאה לשולי העיר ובנייה של שכונה חדשה. המשרד מעורב בשלבי בדיקת התכנות לפרויקט התחדשות עירונית בו מתוכנן תוספת של כ 800 יחידות דיור ובנוסף מתחמי מסחר ותעסוקה. מתוך רצון למשוך למתחם אוכלוסיה חזקה יותר הוגדר כי המתחם אומנם יבנה בתוך רשת...

קרא עוד...

פארק פארנבורו – אנגליה

פארק פארנבורו – אנגליה

במסגרת שיקום שדה התעופה ההיסטורי בפארנבורו וסביבתו, הפכו מבני המעבדות בהן פותחו מנועי הסילון בתקופת מלחמת העולם, לשכונת מגורים. נוספו מבנים חדשים שעיצובם הצדיע לתכנון מבני המעבדות והוקמה שכונה חדשה, העונה לדרישות בנייה ירוקה מחמירות. גלעד, כראש צוות התכנון במשרד RPA היה אחראי לתכנון מעל 500 יח"ד ולשילובן בסביבה תוך שמירה על מגבלות מחמירות מצד הרשות המקומית ודרישות הקיימות מחד, צורכי השימור והשיקום של שדה התעופה ומגבלות בנייה ותכנון...

קרא עוד...

כרם התימנים

כרם התימנים

במסגרת עבודתו במשרד גרשון ציפור אדריכל ובונה ערים, השתתף גלעד בתכנון רעיוני לשיקום מתחם הכרם בתל אביב. הפרויקט הוצג בתערוכת הבית בתל אביב. שמירה על אופיו המיוחד של הרובע, מהיותר ותיקים בתל אביב היתה רק אחת מהמטרות ששמנו לפנינו בעת תכנון השיקום במקום. שילוב במרקם האורבני הרחב יותר, ומתן אפשרות לפיתוח חיי קהילה, תוך שמירה על פרטיות, ואיכות חיים מודרנית נוספו על המגבלות שהתכנון במקום הציב. הפתרון נמצא בצורת מארג של יחידות דיור הנמתחות...

קרא עוד...

גני הנשיא הראשון

גני הנשיא הראשון

במסגרת עבודה במשרד רם כרמי היה גלעד האדריכל האחראי על קידום פרויקט מגורים זה. הפרויקט מקיף טיפוסי דירות ואופיי מגורים מגוונים בשכונת מגורים ייחודית. השכונה נמצאת בצפון מזרח רחובות וגובלת בבית חיים ויצמן. בתכנון מגוון יחידות דיור, דו-משפחתיות קוטגים טוריים ומגדלי דירות, הפרויקט משלב גם מרכז מסחרי מחד ושטחים ירוקים לרווחת התושבים מאידך. הבנת יחסי הגומלין בין הגושים השונים דרשה ניתוח חתכים רבים, זה התאפשר על ידי בנית המערך המרחבי בצורה...

קרא עוד...
content top