במסגרת עבודה במשרד רם כרמי היה גלעד האדריכל האחראי על קידום פרויקט מגורים זה. הפרויקט מקיף טיפוסי דירות ואופיי מגורים מגוונים בשכונת מגורים ייחודית. השכונה נמצאת בצפון מזרח רחובות וגובלת בבית חיים ויצמן. בתכנון מגוון יחידות דיור, דו-משפחתיות קוטגים טוריים ומגדלי דירות, הפרויקט משלב גם מרכז מסחרי מחד ושטחים ירוקים לרווחת התושבים מאידך.

הבנת יחסי הגומלין בין הגושים השונים דרשה ניתוח חתכים רבים, זה התאפשר על ידי בנית המערך המרחבי בצורה ממוחשבת. גם הצגת המבטים השונים מתבססת על תוכניות המחשב התלת מימדיות. בנית מערך התוכניות ושמירה על עדכון הדדי בן הרמות השונות הצריכו מתן תשומת לב מיוחדת לאופן חלוקת התוכניות ולמבנה הפנימי של כל תוכנית. התכנון שנעשה ברמת תב"ע נמסר לבסוף לתכנון מפורט למשרד אחר וזכה לפרשנות שונה במסגרת התב"ע שאושרה.

#mce_temp_url#