במסגרת משרד רם כרמי לקח גלעד חלק בצוות המתכנן של נתב"ג 2000. בעבודה מול SOM מניו יורק, טיפל גלעד במספר אזורי מפתח של מבנה צד היבשה בטרמינל. וסיע על שמירת התכנון בהתאם לדרישות החוק והתקנות.