פרויקט עבור משרדי מקדונלדס באירופה, לונדון.

עם התפתחות רשת המסעדות, וכניסתן של מסעדות DRIVE IN למערך של מקדונלד'ס באנגליה ובאירופה, גילו המתכננים במקדונלד'ס שהמכונית האירופאית קצרה בממוצע מהאמריקאית. מכך נבע צורך לתאם מחדש את המרווח בין חלון ההזמנה לחלון ההגשה. למבצע זה, שהקיף מספר רב של טיפוסי מסעדות לכל הרשת באירופה, הוזמן גלעד לסייע כאדריכל.

הזזה זו, קטנה לכאורה, של מקום חלון ההגשה חייבה בדיקה חוזרת של כל ארגון המטבח ומערך ההגשה. בגוף כרשת מקדונלד'ס המיישם דרישות יעילות גבוהות, נדרש לוודא כל פרט וכל שינוי ולהבטיח שלא ייווצרו "פקקים" לאורך מסלולי התנועה של עובדי המטבח ושל המגישים.

פיתוח המפרטים חייב הבנה מעמיקה של הדרישות, התקנים והסטנדרטים בהם יש לעמוד. מובן שנדרשו פרטים שיבטיחו אחידות מראה והתאמה לקו העיצובי של הרשת. באותה מידה ניתנה חשיבות גם לשימוש בחומרים, אלמנטים ופרטים "מקומיים".