משרד ריצארד רייד, לונדון צוות תכנון כחלק מצוות בין לאומי

המזמין: המשמר המלכותי ערב הסעודית

מלחמת המפרץ היוותה גורם מדרבן לשלטונות בערב הסעודית להקים בית חולים לאנשי המשמר המלכותי, והצוות הרב לאומי שהוקם למטרה זו נדרש לתת מענה בתוך פרק זמן קצוב.

מרכזי התכנון השונים (מערכות רפואיות, ומערכות בניין) היו מפוזרים באתרים שונים בארה"ב ובאירופה. לוח הזמנים חייב עדכון מתמיד של נתונים בין הגופים השונים. הצבת קווי תיחום ומרחבי תכנון הגדירו במדויק את תחומי האחריות, מרחב התמרון, ואפשריות השינוי בכל שלב לכל גוף. כושר החלטה והבחנה בין טפל לעיקר, עזר למקד את הטיפול בשאלות שפתרונן השפיע על יועצים נוספים.

במסגרת זו האחריות שקיבלתי על פיתוח ופרוט חזיתות המבנה, חייבה שליטה גם בנעשה בדופן הפנימית. מיקום המערכות הרפואיות, והשתלבותן בפרטי הבניין, היה חשוב לשם טיפול ותחזוקה בעתיד. מסיבות פוליטיות, טרם התאפשר לי לבקר באתר, שכיום אמור להיות בנוי, ואני מקווה שלא רחוק היום.