הרחבת שטח אולם הנוסעים המגיעים למסוף 4 בשדה התעופה הבין לאומי היתרו ליד לונדון, דרשה מתן פתרון המשלב את החדש בקיים ליחידה אחת. ניצול אלמנטים קימים, פרוקם, מיונם ואחסונם לשימוש חוזר, חייבו שימת לב ותכנון קפדני לשלבי הפרוק וההריסה.

רשות שדות התעופה הבריטית מרבה לעבוד עם משרד "פסקל+ווטסון" במסגרתו הייתי אחראי על תכנון ההרחבה במסוף 4. שיחזור הפרטים הקימים שאפשר את השמירה על אחידות מראה ברחבי המסוף, היה אחד הנושאים היותר קלים עקב קשרים אלו שהקלו מאוד על תהליך העבודה.

תכנון מפורט של שלבי העבודה אפשר את ביצוע מרבית עבודות הבניה והמיקום מחדש של המשרדים, תוך המשך הפעילות השוטפת במסוף הקיים. כיום פתוח המסוף המורחב ומשרת את קהל הנוסעים המגיעים לשביעות רצון קהל הנוסעים ומנהלת השדה.