חוזי תכנון ביצוע נעשו נפוצים באירופה. המזמין מגדיר בצורה מפורטת ביותר את דרישותיו הפרוגרמתיות. מפרט מרמת חללים, ויחסים ביניהם ועד רמת הביצוע של אביזרי הפרזול או איכויות ודרישות התחזוקה של חומרי הגמר השונים. ההזמנה לתכנון מבנה טיפול במטוסים בסטנסטד באה מהקבלן שהוזמן להשתתף במכרז זה.

דרישות פרוגרמתיות ברורות אלו, מפרטי ביצוע מדויקים, וחוזה המאפשר מעט מאוד מרווחי תמרון בתכונות המבנה המוקם, חייבו לנצל עד למקסימום את תחומי ההתמחות הביצועית של הקבלן הניגש למכרז, כדי שיכולתו הביצועית של הקבלן תעניק לו יתרון.

אין המשמעות בהכרח תכנון פשטני, במקרה זה ההפך היה הנכון. תכנון מתוחכם, שניצל עד למירב את יתרונות המבצע בהקמת מבני פלדה אפשר לו להגיש הצעה, ולהתחייב על סיום הבנייה בזמן קצר משמעותית מהמבוקש.

בעבודה במסגרת משרד פסקל + ווטסון אדריכלים לונדון היה גלעד אדריכל אחראי על תכנון הפרוייקט.
מזמין:דשות שדות התעופה הבריטית