במסגרת עבודתו במשרד גרשון ציפור אדריכל ובונה ערים, השתתף גלעד בתכנון רעיוני לשיקום מתחם הכרם בתל אביב. הפרויקט הוצג בתערוכת הבית בתל אביב.

שמירה על אופיו המיוחד של הרובע, מהיותר ותיקים בתל אביב היתה רק אחת מהמטרות ששמנו לפנינו בעת תכנון השיקום במקום. שילוב במרקם האורבני הרחב יותר, ומתן אפשרות לפיתוח חיי קהילה, תוך שמירה על פרטיות, ואיכות חיים מודרנית נוספו על המגבלות שהתכנון במקום הציב.

הפתרון נמצא בצורת מארג של יחידות דיור הנמתחות לגובה, שומרות על קשר עם הקרקע, ומטיבות לנצל את משבצות הקרקע הקטנות העומדות לרשותן. מערך שבילים פנימי להולכי רגל, ויצירת חללי רחוב תורמים הן לרווחת התושבים בבתיהם והן להתפתחות חיי הקהילה.