בעבודה במשרד פסקל + ווטסון אדריכלים, לונדון ניהל גלעד את תכנון השיפוץ והעדכונים של התחנה בצומת מרכזי זה.

המזמין:רשות הרכבות הבריטית

תחנת קלפהם מתייחדת בהיותה צומת הרכבות הגדול באירופה. בתחנה עוברות  מאות רכבות ביום. מרכבות פרבריות המהוות חלק ממערך הרכבות של מטרופולין לונדון ועד רכבות ארציות ואירופאיות. התחנה, בת למעלה ממאה שנה, מכילה 17 רציפי רכבת פעילים. פרויקט חידוש התחנה היווה אתגר במורכבותו עקב הדרישה לפרט לא רק את תוכניות העבודה אלה גם לרדת לשלבי הביצוע ולתכנן את שלבי העבודה השונים ללא פגיעה במערך תנועת הרכבות.

אימות הנתונים מתוכניות ישנות כלפי המצב בשטח היה הבסיס לתכנון. התכנון עצמו כלל קובץ תוכניות עקרוניות למראה חדיש ועדכני יותר העונה על צורכי המשתמשים השונים בצומת (כולל נוסעים במעבר) והמשיך עד לפרטי תכנון ותוכניות עבודה. ארגון דרישות הפרוגרמה שכללה חדרי המתנה, דלפק שתייה, מזון ועיתונים, ברציף עצמו, יחד עם נתוני צפיפות הקהל, דרישות מערכת הכריזה והשילוט לבהירות קריאת המצב על ידי הקהל,  שליטה ובקרה של מנהל התחנה ומעל לכל דרישות בטיחות מחמירות. משימות התכנון הללו יצרו דרישה למחשבה מעמיקה על היבטי תכנון ייחודיים לרציף רכבת.