במסגרת שיקום שדה התעופה ההיסטורי בפארנבורו וסביבתו, הפכו מבני המעבדות בהן פותחו מנועי הסילון בתקופת מלחמת העולם, לשכונת מגורים. נוספו מבנים חדשים שעיצובם הצדיע לתכנון מבני המעבדות והוקמה שכונה חדשה, העונה לדרישות בנייה ירוקה מחמירות. גלעד, כראש צוות התכנון במשרד RPA היה אחראי לתכנון מעל 500 יח"ד ולשילובן בסביבה תוך שמירה על מגבלות מחמירות מצד הרשות המקומית ודרישות הקיימות מחד, צורכי השימור והשיקום של שדה התעופה ומגבלות בנייה ותכנון שנבעו מעצם הקרבה שלדה התעופה שנשמר פעיל גם כעת