תנאי התכנון לחלקה על שפת התעלה נראו בלתי אפשריים, גם שימוש לתעסוקה גם דרישות הרשות לשיתוף דיור ציבורי וכמובן רצון היזם לדירות פאר באתר מפתח על שפת תעלת ריג'נט, לכך נוספה דרישה עיצובית להקנות למבנה  מראה מותאם לסביבה כלומר שיראה כמבנה מחסנים עתיק שהוסף למגורים.

שילוב של ידע בשיטות בנייה, עומק תכנוני וחזון אפשרו לשמור על חזית כבדה ומכובדת הרשות המקומית תוך יצירת תוכניות דירות שונות בין הקומות לשימושי הדיור הציבורי והמכירה החופשית ותוך ניצול הפרשי הגובה במפלס הקרקע ליצירת קומה עסקית

בחירת מילואות זכוכית בפתחי המחסנים כביכול יצרה את המגע העדכני בדירות פנימה תוך מענה על דרישה העיוצב של הרשות המקומית. חדר מדרגות נפרד לדירות הדיור הציבורי ענה על חשש היזם מירידת ערך דירות היוקרה.