בעבודתו באנגליה נחשף גלעד לצורך הבסיסי של בנייה בת קיימא. באנגליה, כמחויבת על פי הסכם קיוטו להורדת גזי החממה, כל בנייה חדשה מחוייבת לישום בנייה בת קיימא. בחלק מהמבנים נעשה שימוש רק ברמה המזערית המחויבת אך רבים אחרים בחרו להרים את הכפפה וליישם רף גבוה יותר. חיסכון באנרגיה על ידי שיפור הבידוד נשמע טרווילי אך העבודה הנדרשת ךיישום רב ומהותית. שינויים של פרטים שאפשרו את החיסכון האנרגטי בלא להתפשר על איכות "ביתו הוא מבצרו" . שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, מותאמות למקום, יצירת אנרגיה ושימוש באנרגיה חילופית ממקורות מגוונים.

עם חזרתו לישראל העמיק גלעד את הידע לגבי הדרישות והתקנים בישראל וכיום הוא מוסמך מכון התקנים כמלווה בנייה ירוקה לתקן 5281.