במסגרת תחרות תכנון בית עיריית נתניה, בשיתוף משרד עודד רפופורט ומשרד קיסר-קרבלניק הוגשה הצעה להקמת בניין העירייה.
ההצעה כללה הפיכת המתחם סביב בית העירייה וליד היכל התרבות העירוני למספר כיכרות המשתלבות יחד לכלל מערך עירוני בעל היררכיה ברורה של כיכר עירונית, קישור לגן השיקמה ורחבת התרבות כאשר בניין העירייה פוצל לשני מבנים זה מעל זה מתוך כוונה להעניק דופן לכיכרות, העירוניות מחד ונגישות גבוהה לאגפי קבלת הקהל ובניית מגדל משרדים שיהווה נק' ציון עירונית בטווחים הרחוקים יותר של מבטים מחלקי העיר השונים

חזיתות ומבטים על המבנה והמגדל