מדינת ישראל הצטרפה למועדון המכובד של מדינות המובילות את נושא הבניה הירוקה עם תקנים מתקדמים.

לאחר שתקן ראשוני לבניה ירוקה היה קים מספר שנים בוצע עידכון ושינוי מהותי בתקן שהביא את התקן הישראלי לבנייה ירוקה תקן 5281 לשורה הראשונה של תקנים מקבילים בעולם. בדומה לתקן LEED האמריקאי ולתקן BREEAM הבריטי גם התקן הישראלי מחלק את שלבי העבודה ונושאי העבודה למספר תחומים כאשר בכל תחום ניתן לצבור נקודות, חלקן נק' חובה. בשונה מהתקנים המקבילים בעולם, התקן הישראלי מגדיר כי מבקרי מכון התקנים יבקרו פיזית באתר.

בחירה לעבודה במסגרת התקן הירוקה מבטיחה לא רק את היות הבניין בר קיימא, ומתחשב בדורות הבאים אלא גם נושאים פרוזאים וארצים כמו עמידה בתקני בנייה והעלאת רמת התכנון ולו רק עקב תשומת הלב הנוספת הניתנת לנושא מעצם המעקב המדוקדק הנערך.

גלעד, שהתנסה בעבודה עם התקן הבריטי BREEAM, השלים את לימוד הנושא ומשלב בכל עבודתיו את הלקחים גם אם הפרויקט לא נבחר להכנס למסגרת התקן, אם כי כהמלצה, במקום שניתן, ממליץ אדריכל גלעד כהנא לבצע את הפרויקט במסגרת התקן לבניה ירוקה.

אדריכל גלעד כהנא  השלים את הלימוד הנדרש והוסמך על ידי מכון התקנים כמלווה בניה ירוקה למגורים