לאחרונה התעדכן מערך הנתונים בתל אביב עם פירסום התוכנית לרובע 3 ורובע 4 הגשת בקשות בחלקים אלו של העיר קלה יותר וקבלת היתר מהירה יותר. ליזם יש וודאות גדולה שכן ההליך אינו כרוך בפירסומי הקלה והנתונים ברורים – בוודאי ביחס למצב לפני מתן תוקף לתכנית

גם ברובע 5 ו6 שיחד עם רובע 3 ו4 מכסים את לב העיר קיימת וודאותגדולה יותר. אומנם התכנית טרם הופקדה, וכך אינה מסמך מחייב אולם היות התבססותן על תוכניות רובע 3 ו4 מעניקות מעט יותר תוקף לנאמר בהן.

למרות המאמץ הרב שנראה כי הרשויות והועדות השקיעו ביצירת מצב בו ישתלם לחזק מבנים על ידי הריסתם ובנייה מחדש, ממספר מקרים שהמשרד בחן, הכדאיות הכלכלית נמוכה עד בלתי אפשרית והמבנים מקודמים במסגרת חיזוק למבנה הקיים