בשGeula p4 partיתוף פעולה עם משרד עודד רפופורט אדריכלים תוכנן הבניין ברחוב גאולה 25.

התכנון וחישוב הזכויות נעשו במסגרת תמ"א 38 כאשר על המגרש יוקמו 12 יח"ד מהן 2 דירות גן עם מרתף ודירת גג.

מאמץ רב הושקע בניצול מיטבי של התכסית האפשרית, חדרי הממ"ד הוצמדו לגרעין המדרגותוהמעלית בבניין תוך יצירת  מגדל קשיח מרכזי מחד ומתן חופש תכנון לעיצוב פנים ושינויי פנים כרצון בעלי הדירות.

לבניין תוכנן מתקן חניה רובוטי היורד מתחת למרתפי המגורים