בדירות רבות מוצאים עצמם בעלי הדירה עם מרפסת שירות קטנה שאינה מספיקה לצרכיהם.

למרפסת השירות צמוד "שטח חוץ" – מסתור הכביסה ובעלי דירות רבים מתפתים לעשות בו שימוש. החוק אינו מאפשר זאת. מסתור הכביסה הוא "לא שטח" מבחינת הרשויות ולכן רצפתו נבנית כ40 ס"מ מתחת ריצוף הדירה.

בעלי דירות המנילים שטח זה תוך הגבהת רצפתו לגובה הדירה מסתכנים בצוי הריסה ותביעות מצד העיריה.   דיירי בניין חדש בשכונת כוכב הצפון בתל אביב לא רצו לקחת את הסיכון. ברור שהבניין ניצל את מלוא זכויות הבנייה שעמדו לזכותהחלקה ולכן, במהלך משולב של ניוד זכויות משימור מחמיר הצלחנו להגדיל את היקף הזכויות בכ250 מ"ר לכל הבניין. התב"ע אושרה וקיבלה תוקף והיתר הבנייה הוגש וממתין לחישוב אגרות.

תוכניות הרחבה לקומות